تور مجازی

تصاویر از مرکز XStation
Previous
Next
تصاویر از مرکز XStation
Previous
Next
تصاویر از مراسم رونمایی از مرکز XStation با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و فنآوری ریاست جمهوری و دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی