درباره ایکس استیشن

درباره ایکس استیشن

درباره ایکس استیشن

ایکس‌استیشن، به عنوان نماد ایده کارآفرینی سیوان، در اردیبهشت ماه سال ۹۹ با حضور دکتر ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دکتر طهرانچی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.

ایکس‌استیشن با اسکان استارتاپ‌هایی که از مرحله بذری عبور کرده و در مرحله رشد و گذار قرار دارند، تلاش کرده فضاهایی اختصاصی را برای شرکت های کوچک ایجاد کند تا بتوانند هر چه سریعتر فرآیند رشدشان را در کنار هم طی کنند. 

اشتراک‌گذاری تجربه‌ها و ارتباطات شبکه‌ای در فضای اکوسیستم نوآوری، مسیرهای جدیدی را پیش روی ساکنین ایکس استیشن می‌گشاید.