فضای کار اشتراکی

اجاره فضای اشتراکی

یکی از خدماتی که سیوان در ایکس‌استیشن ارائه می‌نماید امکان اجاره فضای کاری است. این امکان در اختیار استارتاپ‌هایی که تحت پوشش سیوان هم نیستند قرار می‌گیرد. تمامی استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا می‌توانند از طریق تکمیل فرم درخواست برای ورود به فضای کاری ایکس‌استیشن اقدام نمایند.