مدیریت تولید و نظام دانش و اطلاعات

مهمترین مسئله در سند امنیت غذایی کشور اجرایی شدن آن است

17 مارس , 2021 اخبار

مهمترین مسئله در سند امنیت غذایی کشور اجرایی شدن آن است

رئیس کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی دانش بنیان گفت: مهمترین مسئله در سند امنیت غذایی کشور اجرایی شدن آن است. به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هجدهم کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی رئیس این کمیسیون و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی […]

, , , ,